HERO 3rd Newsletter 

 

HERO, trogodišnji projekt o stambenom zbrinjavanju oboljelih od mentalnih poremećaja sa ozbiljnim poteškoćama u funkcioniranju i socijalnom uključivanju nalazi se na pola puta do završetka projekta.

 

Bliži nam se faza pilotiranja, partneri na projektu usavršavaju edukacijske materijale nužne za poboljšavanje vještina svih lokalnih dionika u postupku stambenog zbrinjavanja. Prije nego što edukacija zaživi na online platformi, testirat će je građani, osobe narušenog mentalnog zdravlja i njihove obitelji, stručnjaci na polju zaštite mentalnog zdravlja, kao i zaposlenici u drugim sektorima.

 

 Želimo vam pokazati neke od naših ključnih točaka u projektu HERO. Na dijagramu u prilogu sažete su glavne aktivnosti HERO projekta, i njihov logički slijed. Neke smo od njih već dovršili, druge su u provedbi ili će doskora biti primijenjene. Taj dijagram pomoći će zainteresiranima u shvaćanju radne metodologije koju koristimo u HERO projektu, u koji su uvelike uključeni dionici, što ga čini inovativnim i snažno fokusiranim k poboljšavanju kvalitete projekata stambenog zbrinjavanja.

 

Rujan 2016 - srpanj 2017

1

Europsko partnerstvo: usporedba iskustava , pristupa i modela  stambenog zbrinjavanja

2

Odabir i analiza relevantne predmetne međunarodne literature

3

Fokus skupine: sastanci s dionicima i ispitivanje njihovih mišljenja i iskustava o stambenom zbrinjavanju

 

  4

E- book o stambenom zbrinjavanju

 5

Anketa o potrebama HERO dionika

 

 

 

Srpanj 2017 - Srpanj 2018

   

Srpanj 2018 - Srpanj 2019

 

6

Izrada i implementiranja kurikuluma za edukaciju s materijalima za učenje namijenjenim građanima, stručnjacima uključenim u zaštitu mentalnog zdravlja, zaposlenicima u drugim sektorima, kao i samim osobama narušenog mentalnog zdravlja te njihovim obiteljima. Tu su zadaci za vježbanje, videi i primjeri dobre prakse, na pet jezika: engleskom, talijanskom, hrvatskom, nizozemskom i grčkom.

 

 

 

  

 

  • Izrada priručnika za edukatore

 

  • Pilotiranje u lokalnim sredinama

 

  • Finalna objava online verzije kurikuluma te njegova diseminacija

 

HERO projekt predviđa aktivno sudjelovanje zainteresiranih u lokalnim sredinama u fazi pilotiranja, pa se nadamo da će i mnogi od vas biti zainteresirani. U sljedećem ćemo newsletteru pružiti vam povratne informacije o ishodima pilotiranja kurikuluma.


For more information: 

 The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

 

2017 Hero housing - All right reserved -

Information on the processing of personal data. You are receiving this newsletter because you are subscribed to the website Hero or you have asked for information about our services. The data required to send this message will be used only for this purpose

 

 

Share the Video
to support the project


follow us on the HERO housing you tube channel

FREE E-BOOK

Stambeno zbrinjavanje i mentalno zdravlje


 opuscolo-CRO.jpg 

 

Subscribe HERO Housing newsletter


newsletter

Receive our news letter on project progress