AKTIVNOSTIu sklopu isporučevine O1
Osnovni pokazatelji kvalitete stambenog zbrinjavanja

 

 

PREGLED

 

FOKUS SKUPINE

 

 BILJEŽENJE POKAZATELJA

Pregled međunarodnih stručnih i znanstvenih radova o oglednom stambenom zbrinjavanju, nakon pretraživanja relevantnih baza podataka na tu temu.

 3655 illustration of a short 3d horizontal arrow pv

 Fokus skupine radi proučavanja glavnih procesa u sklopu stambenog zbrinjavanja iz perspektive ciljnih skupina.

 3655 illustration of a short 3d horizontal arrow pv

 U e-proručniku Osnovni pokazatelji kvalitete stambenog zbrinjavanja bit će razrađen europski popis pokazatelja kvalitete, onih za koje se pokazala međunarodna relevantnost. Partneri u projektu podijelit će svoja iskustva i duboko poznavanje institucija i lokalnih zajednica kako bi se translatiralo rezultate analize u popis indikatora za publikaciju:

Arr vert

 

Osnovni pokazatelji kvalitete stambenog zbrinjavanja

 

  

AKTIVNOSTIu sklopu rezultata O2
KURIKULUM
 

 

ANKETA I IDENTIFICIRANJE VJEŠTINA O OBRAZOVNIM POTREBAMA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU

Kvalitativno i kvantitativno istraživanje ispitanika iz ciljanih skupina, s upitnicima, s prikupljanjem podataka na jedno mjesto putem interneta, analiza. Isporučevina: izvještaj s analizom podataka.

Arr vert  

IZRADA KURIKULUMA,
PISANJE SADRŽAJA,
KREIRANJE EDUKATIVNIH ALATA

Dijeljenje u podgrupe prema raščlanjenim edukativnim modulima za svaku od ciljanih skupina. Svaki od partnera u koprodukciji izrađuje dodijeljene mu module, radi nastajanja interaktivnih obrazovnih materijala i videa. 

Predstavnici ciljanih skupina bit će uključeni u zajedničko kreiranje edukativnih alata. 

Arr vert  

DISEMINACIJAIVREDNOVANJE

Partneri će na multiplikacijskim događajima širiti materijal rezultata O1 i O2.

Arr vert  

TESTIRANJE ISPORUČEVINA

Pilotiranje, upotreba materijala na malenome uzorku, u svrhu testiranja načina na koji se oni mogu koristiti, kako bi se postigla zamišljena svrha u različitim okružjima

Arr vert  

PRENOŠENJE NAPLATFORMU ZAUČENJE

Partneri će zajedno odabrati platformu na koju će prenijeti Kurikulum za edukaciju te ga adaptirati za širu upotrebu

 

Download Workshop-Hero-rewiew-and-focus-group-activities

Share the Video
to support the project


follow us on the HERO housing you tube channel

FREE E-BOOK

Stambeno zbrinjavanje i mentalno zdravlje


 opuscolo-CRO.jpg 

 

Subscribe HERO Housing newsletter


newsletter

Receive our news letter on project progress