Što je projekt CIVIC?

Projekt CIVIC most je između edukativnog kurikuluma za društveno uključivanje osoba s iskustvom teške duševne bolesti, izrađenog u sklopu Erasmus+ projekta HERO – Stambeno zbrinjavanje: europski put edukacijom do ljudskih prava (HERO. Housing: an educational European ROad towards civil rights [br. 2016‐1 ‐ IT02 ‐ KA204‐024078]) – i razvoja sve uključivijih lokalnih zajednica.

U projektu CIVIC stambeno zbrinjavanje je sustav društvenih nastambi u mreži međuljudskih odnosa u sigurnom susjedstvu. Riječ je o strategiji koja počiva na zajednici, a koja omogućuje prijelaz s koncepta pomaganja na koncept uključivanja.
Svrha CIVIC projekta je lokalnim zajednicama olakšati pristup obrazovanju o stambenom zbrinjvanju.

Glavni ciljevi CIVIC projekta su:

 • Nadopuna i osnaživanje edukativnog kurikuluma o stambenom zbrinjavanju i mentalnom zdravlju, namijenjenom lokalnim zajednicama
 • Povećavanje mreža za neformalno učenje u potpomognutom stanovanju
 • Detektiranje društvenih i građanskih kompetencija u sustavima stambenog zbrinjavanja
 • Prikupljanje i dijeljenje rješenja za probleme stanovanja.

Razmjenom dobrih praksi i edukacija tokom CIVIC projekta, proizvest ćemo sljedeće dvije isporučevine:

 1. Upute kako koristiti HERO kurikulum u razvoju lokalnih zajednica
 2. Knjižicu „Što učiniti u slučaju kad...“, s idejama, prijedlozima i rješenjima povezanim uz stambeno zbrinjavanje

CIVIC će se implementirati sinergijom rada 5 partnera iz 5 zemalja EU. Svih pet partnerskih organizacija imaju iskustvo u aktivnom uključivanju osoba u društvu i u zaštiti ljudskih prava, što na nacionalnoj razini, što u međunarodnim mrežama. Četiri su ciljne grupe za projekt, koje predstavljaju dionike u lokalnim zajednicama:

 1. korisnici programa zaštite mentalnog zdravlja i njihove obitelji,
 2. stručnjaci na području mentalnog zdravlja,
 3. stručnjaci zaposleni u drugim organizacijama (škole, zavodi za zapošljavanje itd.)
 4. građani (susjedi, volonteri).

Aktivnosti za implementaciju CIVIC projekta:

 • Sastanci radi dogovora o zadacima, dijeljenje informacija o programima stambenog zbrinjavanja, ažuriranja aktivnosti (TPM). Započet će se uvodnim dijelom, tokom kojeg će svaki partner pozvati 3-5 osoba iz ciljnih grupa koje će podijeliti svoje direktno iskustvo s programima stambenog zbrinjavanja.
 • Edukacije partnera (C1-C2): ključne točke za provedbu CIVIC projekta. Prva edukacija bazirat će se na kurikulumu koji je razvijen za HERO projekt. A druga edukacija posvetit će se rješenjima problema stambenog zbrinjavanja. Svaki će partner educirati ostale kako se nositi sa specifičnim problemom u procesu stambenog zbrinjavanja. Osnova za edukaciju bit će iskustvo pojedine organizacije u stambenom zbrinjavanju, promicanju mentalnog zdravlja, pristupu zaštite mentalnog zdravlja u zajednici, promicanju ljudskih prava, neformalnom obrazovanju i razvoju društvenih vještina.
 • Svaki će partner imati zadatak informirati dionike lokalne zajednice i diseminirati rezultate, usavršiti projektne isporučevine, izvještavati i raditi monitoring tokom projekta. Projekt se bavi razmjenom dobrih praksi na području stambenog zbrinjavanja i društvenog uključivanja, usporedbom problema i implementacijom rješenja, te korištenjem metodologija rada kao što su: definiranje problema, koprodukcija, reportaža, brainstorming, učenje iskustvom.

We are crazy for Erasmus+

Download:

Share the Video
to support the project


follow us on the HERO housing you tube channel

FREE E-BOOK

Stambeno zbrinjavanje i mentalno zdravlje


 opuscolo-CRO.jpg 

 

Subscribe HERO Housing newsletter


newsletter

Receive our news letter on project progress