Partnerstvo

CIVIC će se implementirati sinergijom rada 5 partnera iz 5 zemalja EU. Svih pet partnerskih organizacija imaju iskustvo u aktivnom uključivanju osoba u društvu i u zaštiti ljudskih prava, što na nacionalnoj razini, što u međunarodnim mrežama.

GEMS NI je registrirana zaklada iz Sjeverne Irske, osnovana 2002. godine. Od svog osnivanja GEMS razvija najbolje prakse u zapošljavanju i strukovnom obrazovanju, te je posebno orijentirana na intervencije namijenjene zapošljavanju dugotrajno nezaposlenih osoba, ekonomski neaktivnih građana, s posebnim interesom za rad s marginaliziranim i obespravljenim društvenim skupinama, kao što su samohrani roditelji, migranti, mlade osobe bez izobrazbe, osobe starije životne dobi, osobe s invaliditetom, beskućnici, osobe s iskustvom psihičke bolesti i ovisnostima. Misija GEMS NI je „bringing people to jobs and jobs to people”.

 

Klinika za psihijatriju Vrapče jedna je od najstarijih, najvećih i najznačajnijih psihijatrijskih ustanova u Hrvatskoj. Na Zavodu za socijalnu psihijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče, vodećoj hrvatskoj ustanovi u liječenju i rehabilitaciji osoba s duševnim smetnjama, provodi se niz socioterapijskih i radno terapijskih aktivnosti, u sklopu programa dnevne bolnice. Klinika surađuje s udrugama pacijenata i organizacijama koje pomažu svojim korisnicima u zajedinici, te tijelima zaduženim za stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje.

 

DESINCOOP je zadruga koja provodi socijalne usluge u lokalnoj zajednici u Portugalu od 2005. godine, u svrhu društvenog uključivanja osoba pod rizikom od isključenosti zbog etničkog porijekla, dobi, roda i/ili invalidnosti. Provodi inovativna ekonomska, društvena, obrazovna i edukativna rješenja: studije, konzultacije, edikacije, razradu projekata, intervencije u zajednici (kulturne i socijalne aktivnosti).

 

Epioni je nevladina organizacija iz Grčke koja okuplja skrbnike i članove obitelji osoba s psihičkim problemima i invalidnosti. Njihove aktivnosti usmjerene su na informiranje, dijeljenje iskustava, dijeljenje najboljih praksi, pružanje suporta i savjetovanja skrbnicima i obiteljima. Posebno su aktivni i u promicanju zakonskih rješenja usmjerenih boljoj zaštiti osoba pod skrbništvom u Grčkoj.

 

Zavod za mentalno zdravlje unutar rimske lokalne zdravstvene jedinice (ASL Roma 2) agencija je odgovorna za planiranje, koordiniranje i provedbu intervencija u svrhu zaštite mentalnog zdravlja odraslih na području dijela glavnog grada Italije. Osnovana je 1980. godine radi razvoja usluga u zajednici namijenjenih vulnerabilnim skupinama.

 

SIRP je talijanska udruga za psihosocijalnu rehabilitaciju osoba s psihičkim poteškoćama koja djeluje u regiji Lazio. Svrha rada ove udruge je promicanje osobne, društvene i radne rehabilitacije osoba s psihosocijalnim poteškoćama, te unaprjeđenja njihove kvalitete života, kao i kvalitete života njihovih obitelji. Udruga se bavi istraživanjima, raznim društvenim aktivnostima, razmjenama znanja i iskustva, nudi sponzorstva i zagovaranje za napredne zakonske inicijative i zdravstvene politike.

 

Grčki centar za mentalnu higijenu i istraživanja (EKEPSYE), sa sjedištem u Ateni, http://www.ekepsye.gr/ ustanova je koju financira i s kojom upravlja njihovo ministarstvo zdravlja, te je imala veliki značaj u provođenju reforme sustava zaštite mentalnog zdravlja u toj zemlji. Sa svojih osam zavoda za mentalno zdravlje diljem Grčke, Centar je najveći grčki pružatelj zdravstvenih usluga u zajednici i ambulantnih programa za zaštitu mentalnog zdravlja odraslih i djece. U sklopu Centra djeluju dnevna bolnica za osobe s autizmom i neurorazvojnim problemima, te tri stambena kompleksa za privremeno zbrinjavanje osoba s teškim psihičkim problemima. U Centru je zaposleno 177 stručnjaka, a godišnje realiziraju 20.000 pregleda.

Share the Video
to support the project


follow us on the HERO housing you tube channel

FREE E-BOOK

Stambeno zbrinjavanje i mentalno zdravlje


 opuscolo-CRO.jpg 

 

Subscribe HERO Housing newsletter


newsletter

Receive our news letter on project progress