ACTIVITEITEN voor intellectuele Output O1-huisvesting’s kwaliteitsindicatoren TOOL KIT 

 

Literatuurstudie

 

FOCUSGROEPEN

 

 INDICATOREN IN KAART BRENGEN

Overzicht van internationale literatuur over huisvesting, via het raadplegen van de belangrijkste gegevensbanken over dit onderwerp. 

 3655 illustration of a short 3d horizontal arrow pv

Focusgroepen om de belangrijkste huisvesting ‘s processen te bestuderen vanuit het perspectief van de doelgroepen

 3655 illustration of a short 3d horizontal arrow pv

Huisvesting ‘s kwaliteitsindicatoren tool kit : het ontwikkelen van een Europese lijst van indicatoren voor de kwaliteit van huisvesting met internationale relevantie. Het delen van ervaringen van partner-organisaties, hun grondige kennis van de instellingen en van de lokale Gemeenschap wordt gebruikt voor het vertalen van de gegevens geanalyseerd in een indicatoren lijst voor de:

Arr vert

 

Huisvesting ’s kwaliteitsindicatoren tool kit

 

  

ACTIVITEITEN voor intellectuele Output O2 - CURRICULUM

 

 

ONDERZOEK NAAR OPLEINGSBEHOEFTEN ROND HUISVESTING EN IDENTIFICATIE VAN DE VAARDIGHEDEN

Bestaat uit een kwalitatief/kwantitatief onderzoek gericht op de doelgroepen, met vragenlijsten, met online gecentraliseerde gegevensverzameling . Output: rapporteren van gegevensanalyse.

Arr vert  

LEERPLAN ONTWERPEN
SCHRIJVEN INHOUD
ONTWIKKELEN VAN DE LEERMIDDELEN

Onderverdeling in gediversifieerde leermodules voor elke doelgroep. Elke partner produceert voor de toegewezen modules interactieve leermiddelen en video 's

Elke Partner brengt vertegenwoordigers uit elke doelgroep samen om gezamenlijk de leermaterialen te ontwikkelen

Arr vert  

VERSPREIDING EN VALORISATIE

Partners zullen events opzetten met het oog op een brede verspreiding van de intellectuele outputs.

Arr vert  

TESTEN VAN INTELLECTUELE OUTPUT

Pilootlessen op kleine schaal om de materialen te leren gebruiken, voor het testen van de verschillende manieren waarop zij kunnen worden gebruikt om te verwezenlijken wat werkelijke nodig is in het kader van de verschillende doelstellingen.

Arr vert  

OVERDRACHT OP OPEN LEERPLATFORM

Partners zullen een gezamenlijk een open leerplatform selecteren waar het curriculum za worden opgeslagen en aangepast

 

Downloaden Workshop-Hero-rewiew-and-focus-group-activities

Share the Video
to support the project


follow us on the HERO housing you tube channel

FREE E-BOOK
Huisvesting en geestelijke gezondheid


opuscolo-BELG.jpg 

Subscribe HERO Housing newsletter


newsletter

Receive our news letter on project progress