Partners

 

 

asl roma2 logo

 

Di Liegro Logo

 

logo belga

Het departement geestelijke gezondheid - binnen de lokale gezondheid’s unit ROMA2 - vertegenwoordigt het Agentschap verantwoordelijk voor de programmering, coördinatie en uitvoering van interventies op het vlak van de geestelijke gezondheid van de volwassen bevolking.

http://www.aslroma2.it/

De missie van de internationale stichting - opgericht in 1999 - is het voorkomen voorkomen en wegwerekn van alle vormen van sociale uitsluiting en armoede door middel van plannen en acties gericht op het compenseren van de afwezigheid en het verlies van menselijke relaties en in het herscheppen van de banden van solidariteit en wederzijdse bijstand.

www.fondazionediliegro.it

Het is een vereniging zonder winstoogmerk. Deze neemt actief deel aan de ontwikkeling van een inclusieve samenleving door te werken aan projecten met de focus op huisvesting. Ze bieden persoonlijke ondersteuning aan mensen met een handicap. De vereniging bouwde ervaring op in het netwerk werken en in de gezamenlijke aanpak met de verschillende lokale agentschappen.

https://pegode.be/

 

PEPSAEE Logo

 

UnivPsycHosp Vrapče

 

meh logo

De Panhelleense Unie voor psychosociale rehabilitatie en integratie van werk (PEPSAEE) is een wetenschappelijk-niet overheids/Non Profit Associatie opgericht in 1997 in Griekenland. Ze is gespecialiseerd in de ondersteuning, coördinatie en empowerment van initiatieven voor de revlidatie en integratie van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen.

www.pepsaee.gr

Het departement sociale psychiatrie van het universitair psychiatrisch ziekenhuis Vrapce Zagreb is de toonaangevende instelling voor de revalidatie voor mensen met psychische stoornissen in Kroatië, in het bijzonder die met ernstige psychische stoornissen. Het departement werkt samen met patiënten organisaties die dienstverlening ter ondersteuning van patiënten, in hun eigen huis en in een dagopvang centrum. Het werkt ook samen met sociale instellingen voor huisvesting.

www.bolnica-vrapce.hr

(MEH) is een organisatie werkzaam op het gebied van sociale integratie en is een belangrijke stakeholder en een invloedrijk ondersteuning ‘s organisme. MEH focust op sociale integratie door middel van partnerschap bij projecten ter ondersteuning van benadeelde personen op het vlak van arbeid, opleiding en zelf werkzaamheid en dit via een breed scala van methodologieën uit de volwasseneneducatie.

www.expandinghorizons.co.uk

 

Share the Video
to support the project


follow us on the HERO housing you tube channel

FREE E-BOOK
Huisvesting en geestelijke gezondheid


opuscolo-BELG.jpg 

Subscribe HERO Housing newsletter


newsletter

Receive our news letter on project progress