HERO 3rd Newsletter 

 

HERO, het drie-jaar durende project rond huisvesting voor mensen die te make hebben met ernstige psychische aandoeningen, is halverwege.

 

De piloot fase komt dichterbij, de partners werken het opleidingsmateriaal af dat nodig is om de vaardigheden van de plaatselijke gemeenschappen met betrekking tot de processen bij huisvesting, te ontwikkelen. Vóór de definitieve release op het online platform, zal het opleidingsmateriaal worden getest in samenwerking met burgers, gebruikers en hun gezinnen, geestelijke gezondheidswerkers en medewerkers van andere organisaties.

 

Wij willen u enkele van HERO’s mijlpalen voorstellen. Het diagram hieronder geeft een overzicht van HERO's belangrijkste activiteiten (sommige van hen al afgesloten, andere in vooruitgang of worden binnenkort uitgevoerd) en hun logische progressie en planning. Zij zullen u helpen om de werkmethodiek te begrijpen die gebruikt wordt in het HERO project, en dit met een brede betrokkenheid van mensen uit de doelgroepen; een methodologie die er toe bijdraagt dat HERO innovatief is en sterk gericht op de kwaliteit van huisvestingsprojecten.

 

September 2016 - July 2017

1

Het Europees partnerschap: vergelijking van ervaringen en het beleid rond inclusie en huisvesting

2

Selectie en analyse van internationale literatuur over het onderwerp

3

Focusgroepen: vergaderingen met mensen uit de HERO doelgroepen, met hun meningen en ervaringen betreffende huisvesting

 

  4

Het eBook

 5

Enquête naar de opleidingsbehoeften bij de doelgroepen van HERO

 

 

 

July 2017 - July 2018

   

July 2018 - July 2019

 

6

Ontwerp en implementatie van het opleidingscurriculum voor lokale gemeenschappen met online leermateriaal voor burgers, organisaties-werknemers uit de geestelijke gezondheidszorg, gebruikers en andere familieleden. Allemaal met oefeningen, tests, video's, goede praktijken. Allemaal in vijf talen: Engels, Kroatisch, Grieks, Nederlands en Italiaans.

 

 

 

 

 

  • Curriculum handboek voor trainers

 

  • Curriculum testen bij lokale gemeenschappen

 

  • Laatste publicatie van de online versie van het Curriculum en de verspreiding ervan

 

Het HERO-project voorziet in een actieve deelname van de plaatselijke gemeenschappen in de test fase, waarin we hopen dat velen van u geïnteresseerd zullen zijn. Hoe dan ook, de volgende nieuwsbrief zal worden gewijd aan het geven van feedback over de resultaten van de HERO test fase van het Curriculum.


For more information: 

 The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

 

2017 Hero housing - All right reserved -

Information on the processing of personal data. You are receiving this newsletter because you are subscribed to the website Hero or you have asked for information about our services. The data required to send this message will be used only for this purpose

 

 

Share the Video
to support the project


follow us on the HERO housing you tube channel

FREE E-BOOK
Huisvesting en geestelijke gezondheid


opuscolo-BELG.jpg 

Subscribe HERO Housing newsletter


newsletter

Receive our news letter on project progress