HERO 1st NewsletterKljučna tema u projektu HERO je stambeno zbrinjavanje

 Stambeno zbrinjavanje za našu HERO inicijativu podrazumijeva proces društvenog uključivanja osoba s iskustvom ozbiljnih duševnih poteškoća koji utječu značajno na različite aspekte funkcioniranja. Stambeno zbrinjavanje više je od potpore stanovanju: vidimo ga kao sustav različitih društvenih sadržaja unutar mreže ljudskih odnosa u sigurnom susjedstvu.

 HERO je transnacionalni projekt pokrenut sa svrhom pružanja:

 

  • Ažuriranih, točnih, interdisciplinarnih informacija prikladnih za sve sugovornike, radi upotrebe kod dionika uključenih u različite etape stambenog zbrinjavanja;

  • Fleksibilnog edukacijskog modela za stambeno zbrinjavanje, namijenjenog lokalnim zajednicama, razvijenog uz pomoć osoba s iskustvom u stambenom zbrinjavanju osoba narušenog mentalnog zdravlja, bilo direktnim, bilo posrednim.

 

HERO se fokusira na educiranje pripadnika civilnog društva, stručnjaka iz medicine i pomagačkih profesija, volontera te odraslih osoba s iskustvom teških duševnih poteškoća.

 Cilj projekta dionici su u lokalnim zajednicama u kojima postoje ili se planiraju inicijative stambenog zbrinjavanja: civilno društvo, volonteri, stručnjaci, korisnici i njihove obitelji. Metodologija razvoja projektnih aktivnosti temelji se na konceptima društvene koprodukcije, osnaživanja i oporavka. 


Stručnjaci iz šest organizacija koje djeluju u pet zemalja EU (Hrvatska, Italija, Velika Britanija, Grčka, Belgija) dio su ovog transnacionalnog partnerstva koje koordinira udruženje ASL ROMA 2 iz Italije. Hrvatsku u projektu predstavlja interdisciplinarni tim sa Zavoda za socijalnu psihijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče, predvođen prof.dr.sc. Slađanom Štrkalj Ivezić. Partnerstvo ima dugo iskustvo s modernom zaštitom mentalnog zdravlja, deinstitucionalizacijom te programima društvenog uključivanja osoba s iskustvom težih duševnih smetnji, kao i veliki interes za dijeljenje najboljih politika, metodologije edukacije te najboljih iskustava iz prakse stambenog zbrinjavanja, kako bi se izvrsnost podignula na razinu EU. Partnerstvo jenastalo u skladu s Europskim akcijskim planom za mentalno zdravlje za period 2013.-2020., te povezano s uključivanjem navedenih politika na nacionalnoj razini.

Iskustva iz svake od država dragocjeni su elementi za suočavanje na transnacionalnoj razini, ona će osigurati jaku europsku dodatnu vrijednost rezultatima projekta. Slični problemi i ciljevi daju partnerstvu zamah za zajednički pomak prema kvaliteti i inkluziji na EU razini. Različita iskustva povećat će područja za implementacije inovativnih rješenja.

Svaka od šest organizacija ima različito gledište: u nekima je snažno zastupljen civilni sektor, a u drugima, poput hrvatskog partnera, medicinski su profesionalci i drugi obrazovani pomagači. U nekima postoji povezanost s privatnim sektorom, u drugima s javnim. U nekim državama je naglasak na nužnim promjenama u zdravstvenom sektoru, u drugim u sektoru socijalne skrbi. HERO ima svrhu integrirati ta gledišta u europsku ravan.Prvi transnacionalni sastanak bio je u Ateni. Partneri su se tamo bolje upoznali, predstavili rad organizacija iz kojih dolaze i situaciju sa stambenim zbrinjavanjem u zemlji iz koje dolaze. Izmijenili su gledišta o pitanjima zaštite mentalnog zdravlja. Od samog početka osjetilo se prijateljsko radno okruženje i želja za suradnjom. Uvodno predavanje otvoreno je uz pisma dobrodošlice i podrške temi projekta koje su projektnom timu uputili Kostadinka Kuneva, članica Europskog parlamenta i članica Odbora za zapošljavanje i društvene poslove, te dopredsjednica Međuskupine za invalidnost; te Tomas Zdechovsky, član Europskog parlamenta iz Češke. Podršku sastanku dao je ured Europskog parlamenta u Grčkoj.

Kao što je bilo i planirano, tijekom uvodnog izlaganja predstavili su se i neke od osoba s duševnim smetnjama iz različitih socijalnih programa. Bilo je to vrlo interesantno, budući da su se sudionici sastanka mogli susresti s grčkim iskustvima sa stambenim zbrinjavanjem. Temi stambenog zbrinjavanja potom se pristupilo u široj i duljoj diskusiji. Tijekom sastanka sudionici su posjetili specijalizirani dnevni centar za socijalni dijalog, i tako još jednim primjerom s terena obogatili diskusiju. Rad još traje. Prošlog rujna članovi tima započeli su odabir i recenziranje 65 međunarodnih znanstvenih i stručnih radova, a u mjesecima koji slijedi započet će s intervjuiranjemotprilike 540 dionika u fokus skupinama. Obadvije aktivnosti poslužit će u nastanku e-priručnika s osnovnim pokazateljima kvalitete stambenog zbrinjavanja, prvog koraka trogodišnjeg europskog projekta HERO. 

 


For more information: 

 The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

 

2017 Hero housing - Tutti i diritti riservati -

Information on the processing of personal data. You are receiving this newsletter because you are subscribed to the website Hero or you have asked for information about our services. The data required to send this message will be used only for this purpose

 

 

Share the Video
to support the project


follow us on the HERO housing you tube channel

FREE E-BOOK

Stambeno zbrinjavanje i mentalno zdravlje


 opuscolo-CRO.jpg 

 

Subscribe HERO Housing newsletter


newsletter

Receive our news letter on project progress