HERO 1st NewsletterHet belangrijkste sleutelwoord in HERO is HUISVESTING.

HERO “HUISVESTING” betekent het proces van sociale integratie van personen  die ernstige geestesstoornissen ervaren.   HERO “Huisvesting” is meer dan een ondersteunend appartement,  het is een systeem van sociale faciliteiten in een netwerk van menselijke relaties in een veilige buurt.

HERO is een transnationaal project dat wil voorzien in::

  • Hedendaagse, correcte, interdisciplinaire informatie aangepast aan alle partners en die circuleert tussen alle betrokken partijen in de verschillende stadia van Huisvesting.

  • Een flexibel en educatief model voor Huisvesting,  gericht tot lokale gemeenschappen, ontwikkeld op basis van de ervaring van diegenen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij huisvesting.

Doel van het project zijn actoren van de lokale gemeenschap , waar Huisvesting actief is of een actieve rol kan spelen : burgers, vrijwilligers, professionelen, gebruikers en families.

De methodiek, waarop de projectactiviteiten gebaseerd zijn, behandelt welzijn, coproductie, verantwoordelijkheid, herstel.


Zes organisaties uit 5 EU-landen, gecoördineerd door de ASL ROMA2 (Italië), maken deel uit van de vennootschap, met een lange ervaring in mentale gezondheidszorg, de-institutionalisering en sociale integratie van personen met ernstige mentale aandoeningen, en zijn geïnteresseerd om deel te nemen aan een gemeenschapsgerichte politiek , educatieve methodiek en praktijk in Huisvesting op EU-niveau. De vennootschap vindt zijn oorsprong in het Europese Mentale Gezondheidsactieplan van 2010-2020, en is gelinkt aan het integratiebeleid op nationaal niveau.

De opgedane ervaringen in elk land zijn kostbare elementen van confrontatie op transnationaal niveau. Deze betekenen een sterke Europese toegevoegde waarde aan de resultaten van het project. Gelijkaardige problemen en doelen richten de vennootschap sterk op het samen groeien naar kwaliteit en inclusieve EU-producten. De verschillende ervaringen zullen de implementatie van innovatieve producten vergroten.

Elke organisatie vertegenwoordigt een verschillend standpunt : van burgers tot professionelen, van publiek tot privaat, van gezondheid tot sociale zorg. HERO wil deze integreren in een Europese dimensie.

De eerste transnationale vergadering was in Athene. De partners konden zo kennismaken met elkaar, hun organisaties introduceren, opinies uitwisselen over mentale gezondheid en aanbevolen remedies. Vanaf het begin ontstond er een vriendelijke en samenwerkende werkomgeving. De verwelkomingssessie werd geopend door Mevr. Kostadinka Kuneva, (MEP) lid van het Comité voor Werkgelegenheid en Sociale zaken en Co-president bij ‘Disability Intergroup of European Parliament’, en door Tomas Zdechovsky, lid van het Europese Parlement - Tsjechische Republiek. De vergadering werd gesteund door het Kabinet van het Europese Parlement in Griekenland.

Zoals gepland namen enkele personen uit verschillende afdelingen, die mentale gezondheidsproblemen ervaren, deel aan de introductie-sessie. Het was zeer interessant en deelnemers werden voorgesteld aan Huisvesting, zoals die door Griekse gebruikers wordt beleefd. Het thema van een huisvesting voor personen met ernstige mentale problemen kon uitgebreid behandeld worden, ook dankzij de duur van de vergadering, het comfort van de vergaderzaal en de meervoudige opportuniteiten om contacten te leggen. Het studiebezoek aan het gespecialiseerde dagcentrum “Social Dialogue Centre” is daar een voorbeeld van. De vergadering werd gesteund door het Kabinet van het Europese Parlement in Griekenland.Werk in uitvoering. De partners leiden focus-groepen met de verschillende doelen van het project. Ongeveer 540 volwassenen zullen betrokken zijn. Er wordt ook gewerkt aan de internationale recensie van de hoofdpublicaties over Huisvesting en Mentale Gezondheid. Beide activiteiten richten zich op het verzamelen van data voor het tot stand brengen van het E-boek over de indicatoren van Kwalitatieve Huisvesting, de volgende stap voor de Hero Vennootschap.


Voor meer informatie: 

 The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

 

2017 Hero housing - Tutti i diritti riservati -

Information on the processing of personal data. You are receiving this newsletter because you are subscribed to the website Hero or you have asked for information about our services. The data required to send this message will be used only for this purpose

 

 

Share the Video
to support the project


follow us on the HERO housing you tube channel

FREE E-BOOK
Huisvesting en geestelijke gezondheid


opuscolo-BELG.jpg 

Subscribe HERO Housing newsletter


newsletter

Receive our news letter on project progress